Skoči na glavno vsebino
Select Page

V vrtcu že od leta 2016 sodelujemo z NIJZ, saj smo vključeni v program Zdravje v vrtcu. V letošnjem letu je rdeča nit programa bila Oblikujem sebe in svojo skupnost. V ta namen so se izvajale številne dejavnosti na tematiko krepitve in ohranjanja zdravja tako telesnega kot duševnega. Poučili smo se kako skrbimo za osebno higieno, sodelovali smo z ZD Lenart, ki je izvajal v vrtcu zdravstveno ter zobozdravstveno vzgojo, krepili smo medsebojne odnose, se veliko gibali na svežem zraku v okolici vrtca ter v gozdu, se učili priprave zdravih obrokov, ob  umilitvi ukrepov zoper Covid 19 pa smo se tudi medgeneracijsko družili.

V Rumeni igralnici so se že naši najmlajši zelo kmalu prav vsi vzpostavili  dobro in varno navezanost na nove osebe v njihovem življenju – vzgojiteljici. Tako so prvi meseci tekli ravno v smeri dobrega počutja in razvijanju občutka varnosti. Med otroci smo uvajali medsebojno sodelovanje, spodbujali pozitivne odnose – pomoč, nežnost do drugih otrok in s tem krepili pozitivno skupinsko  klimo. Spodbujali smo tudi medsebojno zavedanje sebe in otrok okoli sebe, tako smo daljše obdobje namenili spoznavanju in zaznavanju svojega telesa, ponavljali in se učili kaj je pomembno za zdravje našega telesa in dobro počutje: gibanje, spanje, zdrava prehrana, osebna higiena. Vsemu temu smo dajali tudi dodaten poudarek, saj smo se z različnimi dejavnostmi učili pravilnega umivanja rok; umivali roke, telo in čistili zobke smo tudi didaktičnim lutkam dečka in deklice, si ogledavali tematske kartonke in se ob njih pogovarjali. Pripravljali smo si tudi zdrave sadne in zelenjavne obroke:  sadni napitki, sadna ali zelenjavna malica. Spodbujali smo vsakodnevno gibanje na svežem zraku, telesno aktivnost in razvijali različne spretnosti (ples, telovadba, poligonu). Ob vzpostaviti  jutranjega kroga  pa so otroci bolje zaznavali svojo okolico in prepoznavali sebe, saj so se vsakodnevno prepoznavali na fotografijah, ki so jih lepili na plakat vrtca. Obenem so tako prepoznavali tudi druge otroke in tako utrjevali zavedanje o svoji mali  skupnosti znotraj skupine. Vsi otroci so vsakodnevno prišli na vrsto v jutranjih ritualih, tako so se vsi počutili pomembne, slišane ter enakovredne.

 

V Oranžni igralnici so prav tako prvi  meseci bili namenjeni uvajanju v skupino, medsebojnem spoznavanju in razvijanju varne navezanosti na pomembne odrasle osebe ter vzpostavljanju odnosov znotraj skupine otrok. V sklopu Zdravja v vrtcu pa smo dodaten poudarek dajali zdravi prehrani, saj smo že v jesenskih mesecih obdelali sklop sadja in zelenjave – otroci so se učili poimenovanja sadja, preizkušali svoje brbončice ter izvajali različne dejavnosti, s katerimi so otroci razvijali pozitiven odnos do zdrave prehrane (kartonke, ustvarjalne dejavnosti, branje pravljice Zelo lačna gosenica). Tedensko smo izvajali tudi intenzivno vadbeno uro v telovadnici vrtca, vsakodnevno pa smo se veliko gibali na igrišču, terasi, kjer smo razvijali naravne oblike gibanja, teden dni pa smo tako  otroke kot starše spodbujali k prihajanju v vrtec peš v okviru akcije Majhni koraki puščajo velike sledi. Tekom leta smo se kot celoten vrtec družno pripravljali tudi na zaključno prireditev ob 50-letnici vrtca, tako smo naše najmlajše pripravljali, opogumljali za nastop pred veliko množico občinstva in kot velika skupnost otrok vrtca prispevali k programu. Otroci so se počutili ponosne, vesele, saj so sodelovali prav vsi in se na prireditvi zelo dobro odrezali.

Rožnata igralnica je leto posvečala skupnosti s poudarkom na vrednotah: prijateljstva, pravičnosti, poštenosti, spoštovanja, zdravja in sreče.    Če otroci doživljajo pozitivna čustva ob svojih prijateljih, sovrstnikih, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje. Tako smo skozi leto gradili našo malo skupnost skozi spoznavanje svojih prijateljev, prepoznavanju manjkajočih otrok v vrtcu, otroke sta vzgojiteljici spodbujali k medsebojni pomoči, jih učili medsebojnega poslušanja, pomagali pri ubeseditvi svojih želja, potreb. Spodbujali sta jih, da si med seboj pomagajo, se poslušajo, si delijo igrače, svojega prijatelja potolažijo, ga objamejo, se mu za napačna ravnanja opravičijo. Pri tem je pomagala lutka Mucek Tom, ki je otroke naučil marsičesa koristnega, jih poslušal, bil njihov prijatelj, tolažnik in zaupnik. S pomočjo mucka so se učili prepoznavati in izražati svoja čustva, reševati težave in izražati svoje potrebe. Dobrega počutja pa seveda ni brez gibanja, zdrave prehrane in  druženja/sodelovanja z okolico, tako smo velik del jeseni namenili spoznavanju okolice vrtca, opazovanju kraja, s pomočjo akcije Mali  koraki puščajo velike sledi pa sta vzgojiteljici otroke in starše spodbujali, da so v vrtec prihajali vsaj en teden peš (vsaj zadnjih 200m).

V Rdeči igralnici so skrbeli za pozitivne medsebojne odnose med otroci in odraslimi. Vzgojiteljici sta ustvarjali spodbudno učno okolje, in sicer s pomočjo lutke Borisa, ki je otrokom pomagal premagovati težave ob sestavljanju skupine. Boris nas je spremljal vse leto, otrokom je prinašal novosti, učil jih je čustvene abecede, spoštljivega vedenja, jih opominjal na upoštevanje pravil. Lutko so uporabljali kot sredstvo za izvajanje dejavnosti, približevanje drug drugemu, izražanju stisk, tako je Boris postal tudi otrokov zaupnik in pomočnik pri navezovanju medsebojnih odnosov.  

Skupina se je z vztrajnim vnašanjem in poudarkom na odnosni komponenti umirila, pri svojem delu sta z vzgojiteljico »trenirali« čuječnost, da sta lahko reagirali umirjeno, premišljeno. Obojestranski dobri odnosi so spodbujali dobro skupinsko klimo. Rezultat je bil dobro počutje otrok in tudi dobro počutje delavcev. 

V skupino smo vnašali tudi elemente doživljajske pedagogike, gozdne pedagogike, s katerimi smo krepili svojo psihofizično kondicijo, premagovali stiske in napore ter se sproščali. Izvajali smo tudi tedenski sklop dejavnosti Na kolo za zdravo telo, kjer smo se učili varnega vključevanja v promet kot pešci, ter teden namenili vožnji v družbi prijateljev s kolesi/skiroji/poganjalci na stadionu. Otroci so lahko z vožnjo skozi poligon nadgrajevali svoje spretnosti, nekateri pa so pridobivali nove, ko so prvič preizkusili kakšno prevozno sredstvo. Z dejavnostjo Mali izletnik smo dejavnosti namenili raziskovanju našega kraja, razvijanju orientacije v kraju, učenju varnega vključevanja v promet ter doživljanja prijetnih občutkov ob gibanju, smo večkrat v letu izvedli daljše izlete z nahrbtniki v okolici vrtca.  Otroci so v prijetni družbi urili svoje motorične spretnosti ter pridobivali telesno moč in vzdržljivost. Ob teh prilikah, nismo pozabili omeniti pomembnost pitja vode za dobro počutje telesa in duha, vedno pa smo poskrbeli tudi, da trebuščki ne bi postali lačni s sadno malico.

V celotnem vrtcu smo se tudi učili ustreznih higienskih navad in skrbi zase-umivanja rok, higiena kašlja in drugih koristnih nasvetov za osebno higieno s pomočjo lutke Dr. Kuža, saj  je ta demonstriral, kako si dobro umijemo roke ter učil, da kašljamo ter kihamo v rokav, razlagal, kako obrišemo nos in kam odvržemo robec. Seveda, pa je izvajal tudi nenapovedane inšpekcijske preglede, s katerimi je preverjal, če otroci to znajo. Otroci so lutko hitro sprejeli za svojo, jo upoštevali in se hitro učili. Ob umivanju rok smo peli pesmice ali pa smo na kakšen drug način otroke spodbudili k temeljitemu umivanju. Dr. Kuža nas je prav tako učil bontona ob prehranjevanju.

V goste smo povabili tudi zobno asistentko, ki je otrokom s pomočjo Zobokrokija demonstrirala, kako se pravilno umivajo zobe. V dogovoru s starši, smo se odločili, da se praznovanja v vrtcu izvajajo s sadjem ter sveže stisnjenimi sokovi. Starši tako v vrtec prinesejo košare s sadjem, iz katerih nastanejo očem privlačne skulpture, ki tudi otroke povabijo k uživanju sadja.

 

V Zeleni igralnici smo velik del leta namenili številnih dejavnostim, s katerimi smo popestrili počutje otrok v vrtcu, gradili medsebojne pozitivne odnose ter občutek medsebojne povezanosti. Tako so nas večkrat obiskale najrazličnejše maskote, ki so v skupini pričarale pozitivno vzdušje, elemente pričakovanja, presenečenja in veselja. Veliko poudarka smo dajali tudi gibalnim aktivnostim, s katerimi so otroci urili svojo telesno pripravljenost, vzdržljivost in se učili novih veščin (vožnje s kolesi, premagovali strah pred višino s pomočjo postopnih metod in korakov na za to pripravljenih poligonih. Veliko smo se gibali na svežem zraku, po navodilih medicinske sestre, ki nam je predstavila z dejavniki, ki prispevajo k ohranjanju telesnega zdravja, pa smo pripravili daljše pohode, iskali skrite zaklade, kolesarili, se vozili s poganjalci, skiroji ter izvajali vadbene ure v telovadnici.

V Mavrični skupini smo prav tako izvajali projekt Zobni  alarm, saj nas je po sprostitvi covid ukrepov pričela obiskovati zobna asistentka. Prav tako pa smo sodelovali z ZD Lenart tudi tako, da nas je obiskovala medicinska sestra, ki je skrbela za dejavnosti iz zdravstvene vzgoje. Tako smo veliko novega izvedeli o skrbi za osebno higieno, zdravem načinu življenja, ki naj bo podkrepljen z zdravo prehrano, gibanjem in dobrim spancem. Skozi vse leto smo se prav zato veliko gibali na svežem zraku, izvajali daljše pohode v okolici vrtca, raziskovali bližnje travnike in naravo okoli nas.

V Vijolični igralnici smo prav tako uvodne mesece namenili ustvarjanju pozitivnega počutja otrok in zaposlenih, tako smo v skupino uvedli medvedka Jako, ki je otrokom pomagal premagovati uvodne stiske, jih poslušal, bodril, kasneje pa skozi vsakodnevne napotke in dejavnosti tudi marsičesa koristnega naučil. V goste smo povabili tako medicinsko sestro kot  zobno asistentko, ki nam je s pomočjo zobne miške predstavila zdravo prehrano in načine za ohranjanje telesnega zdravja kot samega zdravja zob. Mesec oktober  smo namenili tednu otroka, kjer smo se še dodatno medsebojno povezali z otroci iz šole, s katerimi si delimo prostore podružnice. Kot manjša družina – skupnost smo skupaj izvedli številne prijetne dejavnosti – peka palačink, učenje skupne pesmi in plesa, zabava v pidžamah ter kostanjev piknik. Sodelovali smo tudi v času božičnih praznikov, materinskega dneva ter dneva zemlje, kakor tudi na zaključni prireditvi. Tako smo zares utrjevali občutek medsebojne povezanosti, predšolski otroci pa so pridobivali samozavest in razvijali nova poznanstva z učenci in učitelji za lažji prehod iz vrtca v šolo. Seveda smo se tudi veliko gibali – izvedli smo tekmo s poganjalcih, se veliko gibali po okolici vrtca (travnik, gozd), veliko časa pa preživeli tudi na vrteških vrtovih, kjer smo sejali, sadili in pridno zalivali, da smo kasneje sadje in zelenjavo ob obrokih tudi pojedli. Že vrsto let se kaže izjemna porast uživanja zelenjave med otroci, ki sodelujejo pri pridelavi zelenjave na vrteških vrtovih. Še posebej pa se lahko pohvalimo, saj smo v okviru akcije ČZS Tradicionalni slovenski zajtrk poželi velik uspeh pri najrazličnejših dejavnostih namenjenih uživanju medu, spoznavanju življenja čebel, varovanju narave, kakor tudi izdelavi skupinske maske čebel ter izdelavi videospota, za kar smo s strani Čebelarske zveze Slovenije prejeli nagrado – obisk čebelarskega muzeja Lukovica.

(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST