Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

PROJEKT SOBIVANJE – SKRB ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Namen projekta je razvijanje otrokovih socialnih veščin. Dejavnosti bodo načrtovane tako, da bodo otroci pridobivali izkušnje in znanja  povezane s prijateljstvom, dobrodelnostjo, medsebojno pomočjo ter spoštljivim odnosom do sebe in širšega okolja. Projekt sobivanje bomo izvajali v sodelovanju z Društvo Sobivanje, ki je koordinator številnih projektov. V sklopu krovnega projekta bomo izvajali podprojekt Živim zdravo. S katerim želimo bomo ozaveščali in aktivno opominjali otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja (šport, zdrava prehrana, higiena). Spodbujali bomo tudi prijateljstvo in organizirali Dan prijateljstva. Otroke bomo spodujali k razmišljanju o prijateljstvu.

 

Prizadevali si bomo za uresničitev vseh tistih ciljev, ki smo jih zapisali ob dvigu šolske zastave. V okviru projekta bomo izvedli naslednje akcije: ureditev igralnic in okolja, zbiranje starega papirja, zamaškov … Vključili bomo starše, ki imajo kakršnokoli dejavnost, povezano z našo temo. Vse skupine delajo po načelu »Skrbimo za urejenost okolja, v katerem živimo«.

Programski cilji:

 • vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju – zdrava prehrana, pozitiven odnos do narave in gibanje v naravi naj postane način življenja otrok,
 • otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati,
 • otrok razvija socialne veščine, pridobiva izkušnje in se uči o pomenu medosebnih odnosov – prijateljstvo, prijaznost, medsebojna pomoč, toleranca, razvijanje spoštljivega odnosa do sebe in okolice.

 

PROJEKT – ZDRAVJE V VRTCU

S programom, ki ga vodi NIJZ želimo razviti in okrepiti zmožnosti vrtca za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. Želimo, da se vrtec oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

Programski cilji:

 • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
 • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Letošnja osrednja tema, na katero se bodo po skupinah, ki v projektu sodelujejo (prijava do oktobra 2020), izvajale dodatne aktivnosti znotraj vrtčevskega kurikuluma bo Počutim se dobro 2.  

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah ter njihovih bližnjih. S tem želimo prispevamo tudi k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Sodelovali bomo v igri Beli zajček, katere namen je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom. Igra je priporočena za izvedbo v skupinah drugega starostnega obdobja. Vrtec bo skupaj z izvajalci organiziral tudi druge dejavnosti s področja trajnostne mobilnosti in bo sodeloval z občino pri urejanju vrtčevskega okoliša za večjo varnost otrok.

 

Aktivnosti projekta se v vrtcih že izvajajo od decembra 2018 in se bodo končale v juliju 2021. V tem času so načrtovane 3 izvedbe igre Beli zajček. Prva izvedba v septembru 2019 je že končana, naš vrtec se bo pridružil izvedbi v jeseni 2020.

 

BRALNA PISMENOST

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v  domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, pravljic, izštevank, rimah, šaljivkah, ugankah itn. Prav tako je pomembno navajanje na rabo knjige. Temeljni cilj razumevanje jezika je kot temelj lastne identitete.

 

MALI SONČEK

Namen projekta je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

 

ZOBNI ALARM

Je program, ki se izvaja po vrtcih in šolah v Sloveniji. Z njim otrokom in staršem prenašamo znanje o pravilni negi zob in dlesni, zgradbi zob, škodljivih bakterijah, zdravi prehrani ter ustreznih pripomočkih za ščetkanje na inovativen način. Vsebine in delavnice so prilagojene različnim starostnim skupinam, vendar je pri najmlajših zaželeno, da sodelujejo tudi starši. Verjamemo, da lahko z ustrezno preventivo zobje ostanejo zdravi vse življenje. Zato je še toliko bolj pomembno, da v zobno preventivo vpeljemo prav otroke in njihove starše.

Program je sestavljen iz štirih delavnic, vsaka traja eno šolsko uro in zajema teoretični ter praktični del.

 1. delavnica zobna higiena;s pomočjo inštruktorjev se bomo naučili pravilne tehnike čiščenja zob in se seznanili z ustreznimi pripomočki za nego;
 2. delavnica anatomija; spoznali bomo anatomijo ustne votline, obenem pa izvedeli, kakšna je vloga dlesni, jezika in ustnic;
 3. delavnica bolezni zob;izvedeli bomo, kako nastanejo zobne obloge in kakšne bolezni povzročajo. Naučili se bomo, kako se tem boleznim lahko izognemo;
 4. delavnica prehrana; kaj pomeni zdrava prehrana in katerim jedem se je najbolje izogniti, se bomo naučili na zadnji od štirih delavnic.

 

PROJEKTI PO SKUPINAH:

 

RUMENA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Zdravje v vrtcu

 

ORANŽNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost,
 • Zdravje v vrtcu
 • Mali sonček.

 

RDEČA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Mali sonček
 • Zdravje v vrtcu

 

ZELENA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Zdravje v vrtcu
 • Mali sonček
 • Cici vesela šola
 • Zobni alarm
 • ERASMUS+ Netopir na vulkanu.

 

MAVRIČNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Cici vesela  šola : pri projektu gre za vsakomesečne sprotne pogovore ob prejemu nove revije Cicido, kjer je zadana naloga, otroci rešujejo naloge in jih skupaj pregledajo) – na ravni države.
 • Mali Sonček
 • Zdravje v vrtcu
 • Bralna pismenost
 • Zobni alarm
 • Moj kraj.

 

VIJOLIČNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Mali sonček
 • Zdravje v vrtcu
 • Bralna pismenost
 • ERASMUS + 2020/21,

v katerem sodelujejo OŠ Sveta Ana in vrtec skupaj s podružnicama v Lokavcu, OŠ Janka Padežnika, šola NMS iz Stradna in vrtec Studenci iz Maribora. Naslovna tema je »Netopir na Vulkanu«. Koordinatorica projekta je Mateja Kramberger. Projekt financira Evropska skupnost. Predviden zaključek projekta je bil v maju 2020, a je bil zaradi epidemije korona virusa prestavljen, tako se projekt nadaljuje še v letošnjem letu.

 • Naš vrt

V okolici šole in vrtca v Lokavcu imamo visoke vrtne grede, za katere skrbijo otroci s pomočjo učiteljic in vzgojiteljic. Kar sami posadijo in vzgojijo, tudi oberejo in uporabijo.

(Skupno 445 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST