Skoči na glavno vsebino
Select Page

UČITELJICE: Karin Petko Strmšek, Barbara Pristovnik, Mateja Kramberger, UČENCI: 7., 8., 9. razred

Cilj projekta je predvsem razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini. Učenci razvijajo naslednje zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil:

  • poslušanje in slušno razumevanje: učenci razumejo besedna sporočila v angleščini in nebesedne
    slušne prvine sporazumevanja,
  • govorno sporazumevanje: učenci se govorno sporazumevajo v ustrezni pogovorni angleščini,
  • govorno sporočanje: učenci govorno sporočanje v angleščini,
  • branje in bralno razumevanje: učenci razumejo pisna besedila v angleščini,
  • pisanje, pisno sporazumevanje in pisno sporočanje: učenci zapisujejo, pisno sporočajo in se pisno
    sporazumevajo v ustrezni pisni angleščini,

Posredovanje (mediacija): učenci govorno in/ali pisno posredujejo iz angleščine v slovenščino in nasprotno v okoliščinah, ko se osebe iz različnih razlogov ne morejo neposredno sporazumevati.
Poleg tega bomo medpredmetno povezali pouk angleščine in slovenščine.

V okviru projekta agencija LTA organizira strokovno ekskurzijo v London, ki bo kot nadstandarna dejavnost samoplačniška. Pred odhodom, ki je predviden v zimskih počitnicah februarja, bomo pri urah dodatnega in dopolnilnega pouka ter pri izbranih rednih urah izvedli predstavitve posameznih londonskih znamenitosti, ki jih bodo pripravili in predstavili učenci. Odvisno od razreda, ki ga obiskujejo, bodo učenci opisovali znamenitosti, kraje, osebnosti, predstavljali zgodovino mesta in/ali posameznih znamenitosti, osebnosti, pripravljali naloge, ki jih bodo opravljali med ekskurzijo, itd.

Med strokovno ekskurzijo, na kateri bo večinoma uporabljan jezik angleščina, bodo komunicirali v tujem jeziku z učiteljicami in z vodičem, z angleškim vodičem, ki bo vodil en dan ekskurzije, ter s številnimi neznanci, s katerimi bodo prišli v stik npr. v trgovinah, na stojnicah, v hotelu, v restavracijah, na javnih prevoznih sredstvih in še kje. Tako bodo v praksi in v avtentičnem okolju spoznavali in preizkušali pri pouku naučene strukture. Prav tako bodo učenci o vsaki izmed ogledanih znamenitosti spregovorili na samem mestu ter med ali po ogledu izpolnili London Diary oz. Londonski dnevnik, ki ga bodo prejeli pred odhodom. Med ekskurzijo bodo nastajali tudi kratki filmčki, ki bodo predstavljali utrinke z ekskurzije (video diary, vlog).

Po končani ekskurziji bodo učenci opravili refleksijo, presojali bodo svojo sposobnost samostojne komunikacije ter zapisali o doživetem. V slovenščini bodo pri urah dodatnega pouka ter pri rednih urah pripravljali in predstavljali besedilne vrste, npr. poročilo o dogodku, intervju, opis poti, pripoved o doživetju, opis kraja/dela kraja, opis postopka oz. recept. S tem bo korelacija med doživetjem, torej strokovno ekskurzijo, ki je osredotočena na pouk angleščine in na rabo le-te v vsakdanjih, avtentičnih okoliščinah, smiselno povezana tudi s številnimi vsebinami, ki jih učenci spoznavajo pri pouku slovenščine, natančneje pri delu z neumetnostnimi besedili. Prav tako bo izpostavljeno tudi delo, ki ga v 9. razredu berejo pri pouku književnosti – ogledali si bomo gledališče Globe Theatre ter tako veliko bolje začutili utrip in okoliščine nastanka Shakespearjevega dela Romeo in Julija.

Evalvacija projekta bo potekala ob zaključku posameznih dejavnosti ter ob koncu šolskega leta. Vanjo bodo vključeni sodelujoči učenci in učitelji ter spremljevalci na strokovni ekskurziji.

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST