Select Page

Razvoj didaktike na področju procesa preverjanja in ocenjevanja znanja (Formativno spremljanje učencev).

Učitelji bomo izvajali formativno spremljanje znanja, kar pomeni, da bomo stalno spremljali otrokovo doseganje višjih ravni znanja. Ob strokovnem razvoju učitelja daje naloga poudarek tudi na razvoju osebnih kompetenc učitelja. Cilj naloge je, da se ozavestimo z dejstvom tako učenci, starši in učitelji, da lahko vsak učenec/otrok več ve oz. da je ob vztrajni medosebni komunikaciji učitelj/učenec/starš moč doseči realno sumativno oceno ob koncu šolskega leta, s katero so zadovoljni vsi trije subjekti. Uspešnost v praksi bomo merili v večsmerni komunikaciji, pri odpravljanju šibkosti, dajanju povratne informacije, vrednotenju dosežkov, skupno postavljanje ciljev, med vrstniško sodelovanje. Preverjanje in ocenjevanje znanja v procesu formativnega spremljanja učencev ostaja v domeni obstoječega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST