Select Page

PROJEKT SKRB ZA OKOLJE in ZDRAVJE – interni projekt na nivoju šole

Koordinator projekta na centralni šoli jeDaniela Čulum Stanojević, na podružnici Natalija Veingerl (šola in vrtec) in Alej Kop v enoti Sveta Ana.

Okoljske dejavnosti pomenijo tako voden način življenja v šoli, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in dejavno odgovoren odnos do sočloveka, do okolja in do vsakega živega bitja. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja se z izbiro zanimivih metod dela učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga usvojili pri pouku, v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Cilji projekta okoljske dejavnosti kot način življenja:

  • razvijanje čuta odgovornosti za ohranjanje čiste in zdrave narave in življenja v njej,
  • spodbujanje učencev k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju z vidika različnih perspektiv,
  • izhajanje iz resničnih, okoljsko pomembnih aktivnosti v lastnem okolju in povezovanje s problemi širšega okolja,
  • razvijanje in krepitev dobrih medsebojnih odnosov,
  • razvijanje ustvarjalnosti, kritičnosti, samostojnosti, odgovornosti in strpnosti,
  • pozitiven odnos do narave postane način življenja učencev.

Druge aktivnosti: ekologija medsebojnih odnosov (delavnice), eko delavnice, eko bralna značka, ločeno zbiranje odpadkov v vseh enotah zavoda, zbiranje odpadnega papirja, zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš, zbiranje odpadnih elektronskih in električnih naprav, čistilne akcije, Zelene straže, urejanje zeliščne in cvetlične gredice ter cvetličnih korit.

Prav tako bomo delovali kot šola, ki promovira zdravje v svojem okolju. V skrbi za zdravo prehrano otrok bomo nadgrajevali ŠOLSKO SHEMO SADJA (SŠS) tako, da bomo poskušali dobaviti čim več sadja in zelenjave slovenskega porekla. V jedilnike bomo vključevali hrano slovenskega porekla, pridelano na integriran način. Za te aktivnosti je zadolžena organizatorica šolske prehrane gdč. Lara Plazar.

Nadalje bomo sodelovali v okoljskih akcijah v povezavi z zunanjimi inštitucijami v skladu z LDN.

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST