Skoči na glavno vsebino
Select Page

PROJEKT SKRB ZA OKOLJE in ZDRAVJE – interni projekt na nivoju šole

Koordinator projekta na matični šoli je Daniela Stanojević, na podružnici Natalija Veingerl (šola in vrtec) in Alej Kop v enoti Sveta Ana.

Okoljske dejavnosti pomenijo tako voden način življenja v šoli, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in dejavno odgovoren odnos do sočloveka, do okolja in do vsakega živega bitja. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja se z izbiro zanimivih metod dela učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga usvojili pri pouku, v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Cilji projekta okoljske dejavnosti kot način življenja:

  • razvijanje čuta odgovornosti za ohranjanje čiste in zdrave narave in življenja v njej,
  • spodbujanje učencev k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju z vidika različnih perspektiv,
  • obogatitev pouka z vsebinami in aktivnostmi vezanimi na okoljsko tematiko,
  • izhajanje iz resničnih, okoljsko pomembnih aktivnosti v lastnem okolju in povezovanje s problemi širšega okolja,
  • ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in navajanje na zdrav način življenja,
  • razvijanje in krepitev dobrih medsebojnih odnosov,
  • razvijanje ustvarjalnosti, kritičnosti, samostojnosti, odgovornosti in strpnosti,
  • pozitiven odnos do narave postane način življenja učencev.

 

Druge aktivnosti: ekologija medsebojnih odnosov (delavnice), eko delavnice, eko bralna značka, ločeno zbiranje odpadkov v vseh enotah zavoda, zbiranje odpadnega papirja, čistilne akcije, zelene straže, urejanje zeliščne in cvetlične gredice ter cvetličnih korit.

Prav tako bomo delovali kot šola, ki promovira zdravje v svojem okolju. V skrbi za zdravo prehrano otrok bomo nadgrajevali SHEMO ŠOLSKEGA SADJA (SŠS) tako, da bomo poskušali dobaviti čim več sadja in zelenjave slovenskega porekla ter lokalnih ponudnikov. V jedilnike bomo vključevali hrano slovenskega porekla, pridelano na integriran način.  Za te aktivnosti je zadolžena organizatorica šolske prehrane gdč. Lara Plazar.

Nadalje bomo sodelovali v okoljskih akcijah v povezavi z zunanjimi inštitucijami v skladu z LDN.

(Skupno 251 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST