Skoči na glavno vsebino
Select Page
V skladu s prenovljenim vzgojnim načrtom, ki ga je sprejel Sveta zavoda na svoji redni seji maja 2018 v spodnjih vrsticah objavljamo tudi pravila vrtca, ki so sestavni del vzgojnega načrta:

PRAVILA VRTCA SVETA ANA

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki so nevarna za otrokovo varnost.

Odgovornost delavcev v vrtcu

 • Spoštujemo otrokovo kompetentnost, avtonomijo, inciativnost, ustvarjalnost delavcev v vrtcu.
 • Spoštujemo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne integritete.
 • Negujemo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etične pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga delavcev vrtca.
 • Če opazimo neetično ali nekompetentno ravnanje delavca vrtca, na to opozorimo druge delavce ali pa vodilnega v vrtcu.
 • Ocena ali presoja neetičnega ali nekompetentnega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.
Obveznosti staršev do vrtca
 • Starši morajo otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnic vzgojiteljice;
 • otroci naj bi prišli v vrtec do 8. ure (o poznejšem prihodu se je potrebno dogovoriti z vzgojiteljico).
 • Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka.
 • Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca domov imeti spremstvo osebe starejše od 10 let (2. in 3. odstavek 80. člena).
 • Upoštevanje pravil vrtca in hišni red.
 • Točno prihajanje po otroka v vrtec (do zaključka poslovalnega časa vrtca),
 • sporočanje odsotnosti.
 • Upoštevanje določil pravilnika o varnosti otrok, ki se nanašajo na obveznosti staršev.
Drugo
 • Sporočite nam, če otroka ne bo v vrtec.
 • Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik z navodili za jemanje, A NE ANTIBIOTIKOV.
 • Če ne morete pravočasno priti po otroka, nam to sporočite, ker je Vaš otrok nestrpen in žalosten.
 • Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristili, če Vas bomo morali nujno poiskati.
 • Če se bo Vaš otrok v vrtcu zmočil, ali mu bo vroče, ga moramo preobleči v rezervna oblačila, ki jih poiščemo v vrečki Vašega otroka v garderobi.
 • Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu. Natikači niso primerna obutev za v vrtec, saj ne zagotavljajo varne igre otrok.
 • Otroka oddajte v vrtcu odgovorni osebi, pozdravimo se, povejte kaj o sebi in svojem otroku …
 • Ko pridete ponj, poiščete stik z vzgojiteljico ali pomočnico, zanimajte se, kako je otrok preživel dan v vrtcu, morda Vam mora tudi ona kaj zaupati.
 • Otroci lahko prinesejo svoje najbolj priljubljene igrače v vrtec in imajo tako stik z domom in družino. Ne dajajte mu dragocenih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane.
 • Prepovedane  igrače  so:  puške, sablje, noži….
 • Želimo, da otroci v vrtcu ne nosijo verižic, prstanov, zapestnic in drugega nakita. Za izgubo le tega delavci vrtca ne odgovarjamo.
 • V vrtcu ne dovolimo žvečenje žvečilnega gumija in trdih bombonov, ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.
Ukrepi za varnost v vrtcu

Pri delu oz. bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok, predvsem tako:

 • da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,
 • da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici,
 • da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd.,
 • da se delo z različnim orodjem in delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice stalen pregled nad ravnanjem otrok,
 • da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice,
 • da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje (debele jopice, puloverji ipd.)
 • da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,
 • da se zagotovi varna tla (suha ipd.)
 • da se zagotovi redno zračenje prostorov.

Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok, pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane in uživanju hrane.
Neposredno pred spanjem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice dolžna preveriti, ali ima otrok prazna usta.

Med spanjem mora biti zagotovljen mir, otroci morajo biti slečeni in pokriti primerno sobni temperaturi.
Vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice je dolžna nadzorovati otroke ves čas počitka.

Ukrepi za varnost zunaj vrtca

Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov vrtca, morata otroke enega oddelka:

 • varovati oz. spremljati najmanj dva delavca oz. dve odrasli osebi.

Aktivnost otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec vrtca:

 • stalen in nemoten pogled nad vsemi otroki svojega oddelka. Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice predvsem dolžna:
 • da prične z izvajanjem aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka,
 • da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred   izhodom otrok,
 • da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja   nevarnost za otroke,
 • da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in nad njihovim gibanjem,
 • da prepreči ravnanja otrok in njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otroka ali drugih otrok v skupini.
 • na sprehodu po javnih prometnih površinah vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter prvi in zadnji otrok v vrsti oblečejo odsevne jopiče ali imajo odsevni trak.
Ukrepi v primeru poškodb ali slabem počutju otroka

Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju otroka.  troka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti starše ali (če to ni mogoče) tajništvo vrtca, svetovalno službo ali vodstvo vrtca, ki obvesti starše, da pridejo po otroka, če so ti trenutno nedosegljivi.

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je vrtec o tem dolžan obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu vrtca.

Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču vrtca strogo prepovedano.

(Skupno 290 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST