Skoči na glavno vsebino
Select Page

Dragi učenci in starši!

Pripravljen je Katalog dejavnosti za nadarjene, s katerim nadarjenim učencem osnovnih šol Slovenskih goric ponujamo nabor dejavnosti, ki bi jih spodbudile k ustvarjalnem razmišljanju in delu na področjih, ki so jim posebej blizu.

Želimo si, da bo naše sodelovanje še naprej potekalo uspešno in da se bo vedno več nadarjenih učencev odločalo za sodelovanje na dogodkih, ki so jim namenjeni.

Ravnatelji, koordinatorji NAD učencev in mentorji

 

Značilnosti nadarjenih učencev

 • Miselno-spoznavno področje – razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor.
 • Učno-storilnostno področje – široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost.
 • Motivacija – visoke težnje, želje in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih.
 • Socialno-čustveno področje – nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost.

Da učenec lahko izrazi svoje nadpovprečne sposobnosti, je pomembno, da ima razvite tudi delovne navade, je vztrajen, motiviran, zavzet za razvijanje svojih potencialov in deležen podpore staršev, učiteljev, mentorjev.

“Če hočeš postati moder, se nauči pametno spraševati, pazljivo poslušati, mirno odgovarjati in umolkniti, ko nimaš več kaj reči.” Johann Lafater

DEJAVNOSTI:

 • Diferenciacija in individualizacija pri pouku;
 • svetovanje literature in vpletanje zahtevnejše snovi in  dodatnih nalog glede na interes učencev
 • Dodatni pouk (MAT, SLJ, TJA…)
 • Priprava na tekmovanja (Cankarjevo, Preglovo, Proteusovo, Kenguru, Vegovo, Stefanovo, angleščina, nemščina, zgodovina, geografija, šport, modelarji, konstruiranje, Lego…)
 • Raziskovalne naloge
 • Interesne dejavnosti
 • Vrstniška mediacija

Delavnice:

 • Učenje učenja
 • »To sem jaz«
 • Naravoslovna delavnica (Ptice)
 • Športna delavnica

Temeljna načela dela z nadarjenimi:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oz. drugimi izvajalci programa,
 • skrb, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
a v sebi – do rdečice
čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi
vnovič
in zopet
in znova…

T. Pavček

(Skupno 362 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST