Skoči na glavno vsebino
Select Page

Zdravje v vrtcu v Zeleni igralnici

 

 

Tudi v šolskem letu 2022-23 smo sodelovali v projektu Zdravje v vrtcu, ki je letos nosil rdečo nit »Prihodnost je moja«.

SKUPINSKA KLIMA:

V prvih mesecih leta smo se intenzivno posvetili skupinski klimi, odnosom in razvijanju čustvenih kompetenc, tako otrok kot tudi odraslih.Ustvarjali sva spodbudno učno okolje in sicer s pomočjo lutke Borisa, ki je otrokom pomagal premagovati težave ob sestavljanju skupine. Prinašal nam je novosti, učil nas je čustvene abecede, spoštljivega vedenja, opominjal na upoštevanje pravil, umirjal posameznike in skupino. Omenjena čustveno-odnosna tematika je bila sicer nekako v ozadju skupine Zelene igralnice aktualna skozi vso leto. Dejavnosti sva redko načrtovali v skupni obliki, temveč raje v manjših skupinah in  kasneje v večini usmerjenih v individualno delo, z namenom slišati in videti posameznika.

NARAVA IN VAROVANJE OKOLJA:

Kmalu sta se nam pridružili žabici Greta in Jožica (Postani pravi junak z geslom: Poberem smet in rešim svet), ki sta nas skozi celotno vrtčevsko leto spremljali, nam nastavljali pisma z nalogami in aktualnimi EKO problematikami. Za lastno prihodnost in prihodnost naslednjih rodov smo reševali Zemljo, ločevali odpadke, varčevali z vodo, papirjem, brisačkami za brisanje rok … Izvedli smo 2 čistilni akciji v okolici vrtca v dopoldanskem času in v mesecu aprilu povabili starše k čistilni akciji organizirani s strani občine Sv. Ana. Tudi okoljevarstvena tematika nas je spremljala skozi vso leto.

GIBANJE:

S skupinskimi tekmovalnimi igrami smo krepili sebe, skupino, sodelovali, se dogovarjali.  Letos smo se lahko zadrževali na terasi ob igralnici, zato smo igre izvajali na svežem zraku. DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA – Z zavedanjem, da vse kar otrok doživi in občuti, trajno pomni in se kasneje rad spominja, smo pozimi na snegu doživljali skupno veselje, druženje; premagovali strahove, frustracije in stiske, postajali pogumnejši tudi brez staršev-zaupali vase, postajali samostojni; GOZDNA PEDAGOGIGKA: Preizkušali in urili smo svoje fizične sposobnosti. Opravili smo več daljših pohodov z nahrbtniki do gozda na »Gmajno«, do Polenšakovega gozda in po Štrkovi učni poti do lovskega ribnika. V okviru projekta MALI SONČEK smo izvajali igre z žogo in naravne oblike gibanja na igrišču/stadionu/v telovadnici OŠ; mini kros-tekmovanje v dvojicah smo izvedli na stadionu pod šolo; ustvarjali smo z gibanjem in ritmom, se igrali ritmično-gibalne igre (hitro/počasi,glasno/tiho,visoko/nizko). Projekt smo zaključili s kolesarjenjem na stadionu. Kar 5 otrok se je pripeljalo v vrtec s pomožnimi kolesci, domov so se odpeljali brez njih.

 

VARNO V PROMETU:

Starše smo spodbudili, da bi teden (10.10 – 14.10. 2022) namenili razbremenitvi prometa v okolici vrtca in bi v vrtec prihajali peš, s kolesom, skirojem. V kolikor so preveč oddaljeni, smo jih spodbudili, da svoje avtomobile parkirajo vsaj 200m od vrtca in preostanek poti prehodijo peš. Akcijo smo že drugo leto poimenovali: ”Moji mali koraki puščajo velike sledi”. V toplejših mesecih leta smo izvajali krajše in daljše sprehode v okolici vrtca, orientirali smo se v kraju (pomembnejše stavbe) in se aktivno ukvarjali z varnim vključevanjem v promet. V mesecu maju smo iskali zaklade po Sv. Ani (orientacija, varnost, prometna signalizacija) in na sprehodih reševali delovne liste (kaj zaznavam v okolici/poišči prometni znak/semafor …). Pred igralnico smo izdelali kolaž fotografij preteklih dogodkov v Zeleni igralnici, povezanih s prometno varnostjo. Izobesili smo kresničko, odsevni jopič in si iz odpadnega materiala izdelali prometne znake za načrtovan teden kolesarjenja.

ZDRAVA PREHRANA:

V dogovoru s starši smo se odločili da se praznovanja v vrtcu izvajajo s sadjem, sveže ter stisnjenimi sokovi. Starši tako v vrtec prinesejo košare s sadjem iz katerih nastanejo očem privlačne skulpture, ki tudi otroke povabijo k uživanju sadja. Otroci sadje nabadajo na lesene palčke, kar jim je vedno privlačno. Omenjeni način privabi k prehranjevanju tudi najbolj izbiršče jedce. Vsakršno sadje, ki ga otroci prinesejo ob praznovanju, dobi svojo zgodbo. V vrtcu sicer sladkarij in sokov ne uživamo. Otrokom je vedno na voljo nesladkan čaj ter voda, ki si ga samostojno natakajo. V novembru smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk – medeni zajtrk. Naše mize so krasili mleko, domač kruh, medenjaki, jabolka, maslo in med. V goste smo povabili čebelarja g. Aleša Vaneka, ki nam je predstavil življenje čebel, nam pokazal čebelarske pripomočke in nas opozoril na izjemno pomembno vlogo čebele v krogu življenja.

 

 

Poberem smet in rešim svet v Zeleni igralnici

POSTANI PRAVI JUNAK/JUNAKINJA Z GESLOM: POBEREM SMET IN REŠIM SVET

V vrtcu pri OŠ Sv. Ana, se je v projekt priključila skupina Zelene igralnice. Z reševanjem Zemlje smo pričeli meseca septembra 2022 in nadaljevali skozi celo šolsko leto.

S škatlo presenečenja nas je obiskala žabica Greta (kasneje se ji je pridružila še žabica Jožica) in nam predstavila problematiko našega planeta. Otrokom je prinesla knjige z okoljevarstveno tematiko, globus, razni slikovni material in pismo v katerem prebivalce planeta Zemlje naproša za pomoč. Otrokom je prinesla pravljico Robin: mali tjulenj skrbi za naravo (A. Reitmeyer), ki nas je spremljala skozi celoten projekt. Žaba Greta nas je vsak dan presenetila z novo ekološko tematiko. Za lažje razumevanje nam je prinesla slikovni material, s katerim so otroci ugotavljali kakšno početje Zemlji škoduje in kakšno početje ji koristi. Razdelili smo se v 2 skupini, vsaka je prejela polovični model Zemlje, na katero so lepili ustrezne fotografije. Po končani delavnici smo skupini združili in predstavili svoje ugotovitve. Da bi lažje razumeli kaj planet Zemlja predstavlja, smo nekaj dni opazovali globus, ki ima tudi označene živalske vrste. Tako smo nekako pridobivali občutek kje ljudje živimo, da so z nami tudi živali in narava, ki nujno potrebuje našo pomoč.

V knjižnem ekološkem kotičku, ki nas je v igralnici spremljal ves čas projekta, smo iskali ekološke informacije, se pogovarjali in odkrivali nova znanja. S starši smo vzpostavili sodelovanje v knjižnem kotičku, kjer jih je BRALNI ZAJČEK nagovarjal k izposoji in branju knjig na domu.

Bližal se je projekt Varno v vrtec in šolo, zato smo se odločili, da v sklopu trenutne rdeče niti izvedemo prihajanje v vrtec na trajnostne načine. Otroci so si izdelali vsak svoj majhen planet. Čez noč pa se je zgodilo, da je njihove planete nekdo grdo onesnažil. Nanje je nametal 5 različnih odpadkov. Naše planete smo pritrdili pred igralnico in vsak dan počistili Zemljo 1 odpadka. Odpadke smo vsak dan ustrezno razvrščali. Ob opazovanju okolice smo ugotavljali kaj vse na Zemlji zraste, zato smo uvedli igralni, senzorični kotiček z naravnimi materiali.

V goste smo povabili pravljičarko ga. Aleksandro Papež iz knjižnice Lenart, ki nam je pripravila ekološko tematiko/pripoved.

V mesecu oktobru smo izvedli 1. čistilno akcijo. Počistili smo okolico vrtca, šole in naša igrišča.

Prav tako smo v mesecu oktobru, ko obeležujemo TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, tematiko čebel povezali z reševanjem našega planeta. Poudarjali smo, kako pomembne so čebele za obstoj človeka in kako pomemben je spoštljiv odnos do živali in narave. Obiskal nas je čebelar (g. Aleš Vanek) in nam predstavil življenje čebel.

V sodelovanju s starši smo v mesecu novembru plastične igrače zamenjali z nestrukturiranim materialom. Otroci so v vrtec prinesli razne škatle in različen odpadni material. Pogovarjali smo se o ponovni rabi materialov, zato smo si izdelali instrumente. Pripravili smo razstavo izdelkov, ki so si jo lahko ogledale mimoidoče skupine in starši.

Tudi decembrsko dekoracijo smo izdelali iz odpadnega materiala.

V vrtčevskem letu 2022-2023,  smo skozi vso leto vedno znova obnavljali in pozivali k smotrnemu ravnanju s pitno vodo, smotrni porabi brisačk za brisanje rok, recikliranju starega papirja in odpadne embalaže v likovno – tehnične izdelke in igrače ter k razvrščanju odpadkov v za to namenjene koše za smeti. Ugašali smo luči, saj našo igralnico ves dopoldan osvetljuje sonce.

Meseca aprila smo se znova intenzivneje lotili EKO tematike, si ogledali vse izdelke, plakate in didaktični material, ki nam je bil v pomoč v jesenskem času. Tako so otroci imeli možnost znova priklicati v spomin dejavnosti povezane s projektom, na ta način pa smo tudi dobili vpogled o trajnosti pridobljenega znanja in informacij.

DAN ZEMLJE – 21. 4.2023 je bil v Zeleni igralnici prav poseben EKO dan. V jutranjih kotičkih smo razvrščali smeti, ogledali smo si posnetke Zemlje iz vesolja, obiskali sta nas maskoti žabici Greta in Jožica, v jezikovnem kotičku so otroke pričakale knjige z ekološko tematiko, ki smo si jih skupaj ogledovali, se pogovarjali in brali. Ponovno smo prižgali lučko v našem globusu, si ogledovali Zemljo, ugotavljali vrste živali, ki jo naseljujejo, preštevali oceane, kopno … Ta dan smo ponovno izvedli čistilno akcijo v okolici vrtca in šole. Primerno smo se zaščitili, pobrali smeti in na ta način tlakovali svoje prve korake k boljši skrbi za nas planet.  

K sodelovanju v projektu smo pozvali tudi starše in sicer, smo jih povabili na sobotno čistilno akcijo, ki jo je organizirala občina Sv. Ana.

Moja prva dramatizacija v Rdeči igralnici

Zajec, lisice, kužki, volkovi pa medvedi in še pogumen petelin, so se  znašli v rdečem gozdu. Nekateri so zajca jezili, drugi so mu pomagali. Nekateri so se zbali, drugi pa pogum sejali. Sodelovanje, pomoč in prijateljstvo sta nove poti tlakovala. N

a srečo se je gozdna drama dobro končala.

Naša mala knjižnica v vrtcu pri Sv. Ani

Z letošnjim letom smo tudi v vrtcu pri OŠ Sv. Ana pristopili k projektu Naša mala knjižnica. Ne, ne, to ni navaden projekt! KUD Sodobnost International želi vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja.

Mentorji projekta se zavedamo pomena rabe knjige kot leposlovnega gradiva z umetniško in estetsko vrednostjo. Mali bralni zajčki z velikimi ušesi radi prisluhnejo pravljicam. V njih se odstirajo novi, lepi, pisani, bogati, drugačni in neznani svetovi. Ob pravljici mali uhec lahko postane kar želi.  Včeraj je morda bil prijazen medvedek, danes je žalostna lisica, jutri pa pogumni volk, ki pomaga prestrašenim gozdnim prebivalcem. Vsekakor se zavedamo tudi pomena rabe knjige v izobraževalne namene, tako otrok kot odraslih. Mali uhec s knjigo raste in živi. Ušesa ima zelo velika, saj z njimi posluša in pomni stvari. Nikoli pa ni odveč, če se še stari zajec kaj dobrega nauči. V projekt NMK so vključene vse skupine vrtca Sv. Ana in skupina iz podružnice Lokavec.

Mentorji v prvem starostnem obdobju z različnimi dejavnostmi spodbujajo rabo knjige. Otroci prisluhnejo branim pravljicam, deklamacijam, rimarijam, prstnim igram. Prav tako se v loži vrtca mesečno pripravlja bralni kotiček s primernim gradivom, ki ga starši lahko s svojim otrokom odnesejo v branje na domu.  Tako staršem pomagajo tlakovati pot, pri otrokovih prvih korakih v svet besed.

V drugem starostnem obdobju se v mlajših skupinah izvaja Bralni vlakec, otroci si sestavljajo vlak s prebranimi knjigami, na vagončke vlaka prilepijo fotografije knjig ki so jih skupaj s starši prebrali. Tako bodo ob koncu leta prejeli mali in malo večji bralni zajci, seznam prebranih pravljic.

V starejših skupinah drugega starostnega obdobja pa otroci ob pomoči vzgojiteljev/ staršev rešujejo zanimive naloge v ustvarjalnikih, ki se navezujejo v nabor knjig prejetih ob vstopu v projekt.

Vse skupaj se prav zares sliši super-kul-mega-špica-špon!

Staršem se zahvaljujemo za sodelovanje, pridno branje in pomoč pri reševanju ustvarjalnikov.

Lp, se BEREMO naslednjič!

 

 

DOSTOPNOST