(02) 729 58 70 info@sveta-ana.si
Select Page

Matična šola Sveta Ana

!

Nahajate se tukaj


Do novoletnih počitnic še:

Dnevi

:

Ure

:

Minute

:

Sekunde

Sankanje v Vijolični skupini

Ker nas je spet presenetil sneg, smo to hitro izkoristili za zimske radosti. Otroci so od doma prinesli kombinezone, vzeli smo še lopatke in se odpravili sankat. Vzdušje je bilo enkratno. 🙂

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2021/22

POGOJ ZA VPIS

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2021/22 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 1. 2015, pa tudi otroke, ki so bili rojeni 2014 in jim je bilo po sklepu komisije odloženo šolanje.

Vpis bo potekal  na daljavo. Starši boste  o poteku  vpisa obveščeni po pošti.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši imate pravico otroka vpisati v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

POSTOPEK PREPISA V DRUGO ŠOLO

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa spada v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
 • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok še ni pripravljen za vstop.

Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če razmišljate o odložitvi šolanja, morate do konca februarja na šolo nasloviti ali prinesti pisno vlogo za odložitev šolanja s podpisom staršev. Na podlagi oddane vloge stečejo postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka. Strokovna komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavlja šolska zdravnica, svetovalna delavka, vzgojitelj/ica (če je otrok v vrtcu) in učitelji/ica poda strokovne mnenje, ki vpliva na odločitev ravnatelja o odložitvi šolanja.

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)

POSLOVANJE VRTCA

Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ iz 28. 1. 2021 so bili ravnatelji in ravnateljice vrtcev obveščeni, da vrtci, ki se nahajamo v “rdečih” regijah nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Iz okrožnice je mogoče razbrati tudi to, da bodo v nadaljevanju plačila oproščeni samo starši, katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca in so v tako imenovanih “črnih” regijah.

Žal nam je, da je prišlo do takšne odločitve s strani Vlade RS, ker smo kljub vsemu upali, da se bo napoved iz okrožnice, ki so jo ravnatelji prejeli 20.1.2021 uresničile in da bo v PKP – 8 enoznačno zapisana določba, ki bi omogočala, da bodo starši otrok v času epidemije, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila vrtca.

Resorno ministrstvo je skupnost vrtcev Slovenije že pozvala  k ponovni proučitvi te problematike in upamo, da bo premislek uspel. Vsekakor zaenkrat trenutno velja, da starši niste oproščeni vrtca plačila od 26. 1. 2021 dalje, saj vrtec deluje v polnem obsegu.

Starši, ki kljub vsemu otrok iz kakršnih koli razlogov ne pripeljete v vrtec, vas prosim, da jih ODJAVITE, za vse ostale je postopek enak kot pred epidemijo. ODJAVA otroka je potrebna zaradi naročila prehrane in zagotovitve ustreznega števila kadra.

Lep pozdrav,

vodstvo vrtca

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)

Pouk za 1. VIO že v ponedeljek, 1. 2. 2021

SPOŠTOVANI STARŠI!

Ne glede na zmedo, ki jo povzročajo na MIZŠ vas obveščam, da bomo s poukom za učence od 1. – 3. razreda pričeli že v ponedeljek, 1. 2. 2021. O tem vas bodo obvestile tudi razredničarke po ustaljenih povezavah. Vse dejavnosti (vključno s prevozi in prehrano) potekajo enako kot doslej. Prosimo za razumevanje, saj ste bili dan ali dva prej obveščeni z drugačnimi navodili. Glede na to, da smo želeli čim prejšnji povratek v šolo, menim, da je novica za vas in za nas dobrodošla.

OSTANITE ZDRAVI in OSTANITE ODGOVORNI!

RAVNATELJ

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)

HOLOKAVST – Vsakoletni spomin na 27. januar 1945

27. januarja zaznamujemo dan spomina na holokavst. Letos bo na ta dan minilo 76 let od osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. “Na svetu ni kraja, ki bi bil bolj zaznamovan s smrtjo,” so zapisali v MNZS-ju in spomnili, da je bilo v času delovanja Auschwitza od leta 1940 do leta 1945 v njem ubitih okoli 1,1 milijona ljudi. 

Holokávst, hebrejsko tudi šoa, je sistematični genocid Judov, ki ga je izvajala nacistična Nemčija med drugo svetovno vojno. Začel se je v letu 1941 in je trajal vse do konca vojne leta 1945. Glavni cilj holokavsta je bilo iztrebljenje evropskih Judov, kar so nacisti imenovali dokončna rešitev.

Sinagoga Maribor je pripravila  kratki video: “Tu se je smrt utrudila do smrti…”

 

Lice i naličje čovečnosti – Aušvic Birkenau – 10naj

          Koncentracijsko taborišče Auschwitz: Vrata smrti
(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)

NETOPIRJI, UJETI V KNJIŽNE KAZALKE

V okviru Erasmus projekta Netopir na vulkanu so učenci 7. razreda v sklopu tehniškega dne izdelovali knjižne kazalke v obliki netopirjev. Čeprav je delo potekalo na daljavo, so nastali zelo prikupni izdelki, nekaj jih objavljamo na spletni strani.

 

 

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Obvestilo za STARŠE OTROK VRTCA

Spoštovani starši!

 S torkom, 26. 1. 2021, se tudi v naši regiji odpirajo vrtci, kar pomeni, da od torka naprej potrdila delodajalcev ne bodo več zahtevana.

Ponovno odprtje vrtcev zahteva kar nekaj tehtnih premislekov zdravstvene in pedagoške stroke, saj nevarnost za okužbe še vedno obstaja. Kljub odprtju vrtcev želimo ohraniti zdravje otrok, zaposlenih in staršev.

Vaši vzgojitelji bodo opravljali tedensko poizvedbo o vključenih otrocih. Na osnovi zbranih podatkov bomo lahko organizirali delo, ki bo v skladu z določili  MIZŠ in NIJZ. Naprošamo vas, da vzgojiteljem na SMS sporočila ali e-mail sporočila odgovarjate, tudi če otroka še ne boste vključili v vrtec.

V vrtec pripeljete le zdrave otroke, ki niso bili v stiku z obolelimi osebami ali nimajo kakšnih drugih bolezenskih znakov okužb dihal ali prebavil. Pred vstopom otroka v vrtec boste tako kot jeseni morali podpisati Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec. Izjava je v prilogi tega sporočila.

V prilogi dodajamo še sklep RSK za pediatrijo, kjer so opredeljene zdravstvene omejitve za otroke glede obiskovanja vrtcev in Higienska priporočila NIJZ za vrtce, katerim bomo poskušali slediti v največji možni meri.

Prizadevali si bomo,  da bomo s skupnimi močmi, s strpnostjo in odgovornim ravnanjem  vsem vključenim otrokom omogočili varno in prijetno bivanje.

PRILOGE:

Lep pozdrav!

Kolektiv vrtca OŠ Sveta Ana

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)

UČENCI 1., 2. in 3. razreda se v torek, 26. 1. 2021 vračajo v šolo!

SPOŠTOVANI STARŠI!

Dočakali smo trenutek, ko bomo lahko zopet pričeli izvajati pouk v živo, res pa samo za učence 1., 2. in 3. razreda in upajmo, čimprej tudi za ostale. Učenci naj v šolo prinesejo vse potrebščine, ki so jih pred zaprtjem šol odnesli domov (zvezke, delovne zvezke in ostalo – morebiti izposojene računalnike). Kljub temu, da bo pouk v živo, ga bomo izvajali po določenih organizacijskih določilih, v t. i. “Mehurčkih”. Prosimo vas, da nam pri tem pomagate tako, da bomo zagotovili ukrepe za zmanjševanje širjenja COVID – 19, da upoštevate vsa navodila, ki so na vhodnih vratih tako centralne kot tudi podružnične šole. Predvsem vas prosimo, da ob predaji otrok ne vstopate v zgradbo. Za vsak morebitni nujen obisk se najprej po telefonu najavite in dogovorite termin, v šolo pa vstopate izključno z masko, si razkužite roke in vzdržujete razdaljo. Starši učencev 1. razreda boste pripeljali učence v šolo z lastnim prevozom, saj zaenkrat še starejši bratci in sestrice ostajajo doma. Ostali pa bodo počakali na postajah takole:

 1. vožnja šolskega busa bo pričela ob 6.30 in sicer v smeri: Kerec, Lorber, Potočnik, Pirnat, Krajnc, Breznik, Grabe, šola (ta vožnja bo trajala približno 35 minut),
 2. vožnja šolskega busa bo pričela ob 7.05 in sicer v smeri: Pavlas, Lekežič, Kapl, Methans, Bauman, Hazl, Bolšec, Perko, šola (ta vožnja bo trajala približno 45 minut)

Vožnje so prirejene in potekajo tako kot v običajnih razmerah. Otroci morajo na avtobusu nositi maske in se razkužujejo. Domov bo prva vožnja pričela ob 13.00 uri in druga vožnja ob 13.35, tako lahko torej predvidite povratek vašega otroka. Na razpolago bo zjutraj tudi jutranje varstvo za učence 1. razreda, ločeno za a in b oddelek, popoldne od 12.50 dalje pa tudi podaljšano bivanje (o načinu prevzema otrok boste obveščeni na vhodnih vratih). Seveda bodo učenci po želji in kot ste jih prijavili, imeli v šoli tudi zajtrk, malico in kosilo.

VESELIMO SE POVRATKA UČENCEV, SAJ BO ŠOLA SPET ZAŽIVELA Z VSAKDANJIM DELOVNIM ŽIVŽAVOM, KI SE GA TUDI MI UČITELJI NESTRPNO VESELIMO. A DA BI ŽIVŽAV OSTAL DO KONCA ŠOLSKEGA LETA, BODIMO STRPNI IN ODGOVORNI, PREDVSEM PA OSTANIMO ZDRAVI ŠE NAPREJ. ČE IMAJO OTROCI KAKRŠNEKOLI ZNAKE BOLEZNI COVID – 19 (temperatura, kašelj, nahod), JIH PELJITE K ZDRAVNIKU OZ. NAJ RAJE OSTANEJO DOMA.

RAVNATELJ

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)

Windows 10 Education za učence

Vsem učencem naše šole smo omogočili možnost, da nadgradijo operacijski sistem Windows, ki ga uporabljajo na domači napravi. Vsak učenec je upravičen do 1 licence Windows 10 Education Upgrade.

 • Licenca Windows 10 Education Upgrade je nadgradna licenca, pogoj za namestitev je predhodno nameščena ena od licenčnih verzij operacijskega sistema Windows (XP, 7, 8, 8.1),
 • za učence Osnovne šole Sveta Ana je prevzem licence omogočen preko spletne strani https://sveta-ana.onthehub.com/,
 • za prevzem namestitvene datoteke potrebujete svoje AAI uporabniško ime in geslo. Navodila za delo z AAI računom najdete tukaj: http://sveta-ana.si/aai-gesla/

Več informacij, kako prevzeti licenco, prenesti in namestiti Windows 10 Education pa najdete TUKAJ.

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)

Vabilo na roditeljski sestanek staršev šole in vrtca

V četrtek, 21. 1. 2021, bo ob 17. uri potekal roditeljski sestanek na spletnem kanalu Zoom.

Tema predavanja je Pravilna izbira vrednot za vzgojo otroka, ki bo vezana tudi na aktualno problematiko.

Predavatelj bo g. Goran Škobalj iz Društva za boljši svet.

Nekaj minut pred 17. uro pritisnite na povezavo:

arnes-si.zoom.us/j/93634599141?pwd=N1dTaUJwVDU0TlpMaGFSSDQrZnFpZz09

Meeting ID: 936 3459 9141
Passcode: 212835

Vabljeni!

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)

Navodila za uporabo Arnesovih učilnic

Obvestilo v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2

Z znanjem do boljšega zdravja

Kliknite na krepko označen datum za najnovejša obvestila

december 2021
P T S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Prihajajoči dogodki

 • Božič - sob 25.12.2021
 • Novoletne počitnice - sob 25.12.2022
 • Dan samostojnosti in enotnosti - ned 26.12.2021
 • Novo leto - sob 1.1.2022

Razširjen koledar

Šolski koledar za leto 2021/22

Avtobusni prevozi 2021/22

E-storitve

Pogosta vprašanja / odgovori v zvezi z e-storitvami

 

Navodila za uporabo Arnesovih učilnic

Obvestilo v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2

Z znanjem do boljšega zdravja

Kliknite na krepko označen datum za najnovejša obvestila

december 2021
P T S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Prihajajoči dogodki

 • Božič - sob 25.12.2021
 • Novoletne počitnice - sob 25.12.2022
 • Dan samostojnosti in enotnosti - ned 26.12.2021
 • Novo leto - sob 1.1.2022

Razširjen koledar

Šolski koledar za leto 2021/22

Avtobusni prevozi 2021/22

E-storitve

Pogosta vprašanja / odgovori v zvezi z e-storitvami

 

Sankanje v Vijolični skupini

Ker nas je spet presenetil sneg, smo to hitro izkoristili za zimske radosti. Otroci so od doma prinesli kombinezone, vzeli smo še lopatke in se odpravili sankat. Vzdušje je bilo enkratno. 🙂

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2021/22

POGOJ ZA VPIS

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2021/22 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 1. 2015, pa tudi otroke, ki so bili rojeni 2014 in jim je bilo po sklepu komisije odloženo šolanje.

Vpis bo potekal  na daljavo. Starši boste  o poteku  vpisa obveščeni po pošti.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši imate pravico otroka vpisati v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

POSTOPEK PREPISA V DRUGO ŠOLO

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa spada v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
 • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok še ni pripravljen za vstop.

Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če razmišljate o odložitvi šolanja, morate do konca februarja na šolo nasloviti ali prinesti pisno vlogo za odložitev šolanja s podpisom staršev. Na podlagi oddane vloge stečejo postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka. Strokovna komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavlja šolska zdravnica, svetovalna delavka, vzgojitelj/ica (če je otrok v vrtcu) in učitelji/ica poda strokovne mnenje, ki vpliva na odločitev ravnatelja o odložitvi šolanja.

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)

POSLOVANJE VRTCA

Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico MIZŠ iz 28. 1. 2021 so bili ravnatelji in ravnateljice vrtcev obveščeni, da vrtci, ki se nahajamo v “rdečih” regijah nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Iz okrožnice je mogoče razbrati tudi to, da bodo v nadaljevanju plačila oproščeni samo starši, katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca in so v tako imenovanih “črnih” regijah.

Žal nam je, da je prišlo do takšne odločitve s strani Vlade RS, ker smo kljub vsemu upali, da se bo napoved iz okrožnice, ki so jo ravnatelji prejeli 20.1.2021 uresničile in da bo v PKP – 8 enoznačno zapisana določba, ki bi omogočala, da bodo starši otrok v času epidemije, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila vrtca.

Resorno ministrstvo je skupnost vrtcev Slovenije že pozvala  k ponovni proučitvi te problematike in upamo, da bo premislek uspel. Vsekakor zaenkrat trenutno velja, da starši niste oproščeni vrtca plačila od 26. 1. 2021 dalje, saj vrtec deluje v polnem obsegu.

Starši, ki kljub vsemu otrok iz kakršnih koli razlogov ne pripeljete v vrtec, vas prosim, da jih ODJAVITE, za vse ostale je postopek enak kot pred epidemijo. ODJAVA otroka je potrebna zaradi naročila prehrane in zagotovitve ustreznega števila kadra.

Lep pozdrav,

vodstvo vrtca

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)

Pouk za 1. VIO že v ponedeljek, 1. 2. 2021

SPOŠTOVANI STARŠI!

Ne glede na zmedo, ki jo povzročajo na MIZŠ vas obveščam, da bomo s poukom za učence od 1. – 3. razreda pričeli že v ponedeljek, 1. 2. 2021. O tem vas bodo obvestile tudi razredničarke po ustaljenih povezavah. Vse dejavnosti (vključno s prevozi in prehrano) potekajo enako kot doslej. Prosimo za razumevanje, saj ste bili dan ali dva prej obveščeni z drugačnimi navodili. Glede na to, da smo želeli čim prejšnji povratek v šolo, menim, da je novica za vas in za nas dobrodošla.

OSTANITE ZDRAVI in OSTANITE ODGOVORNI!

RAVNATELJ

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)

HOLOKAVST – Vsakoletni spomin na 27. januar 1945

27. januarja zaznamujemo dan spomina na holokavst. Letos bo na ta dan minilo 76 let od osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz. “Na svetu ni kraja, ki bi bil bolj zaznamovan s smrtjo,” so zapisali v MNZS-ju in spomnili, da je bilo v času delovanja Auschwitza od leta 1940 do leta 1945 v njem ubitih okoli 1,1 milijona ljudi. 

Holokávst, hebrejsko tudi šoa, je sistematični genocid Judov, ki ga je izvajala nacistična Nemčija med drugo svetovno vojno. Začel se je v letu 1941 in je trajal vse do konca vojne leta 1945. Glavni cilj holokavsta je bilo iztrebljenje evropskih Judov, kar so nacisti imenovali dokončna rešitev.

Sinagoga Maribor je pripravila  kratki video: “Tu se je smrt utrudila do smrti…”

 

Lice i naličje čovečnosti – Aušvic Birkenau – 10naj

          Koncentracijsko taborišče Auschwitz: Vrata smrti
(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)

NETOPIRJI, UJETI V KNJIŽNE KAZALKE

V okviru Erasmus projekta Netopir na vulkanu so učenci 7. razreda v sklopu tehniškega dne izdelovali knjižne kazalke v obliki netopirjev. Čeprav je delo potekalo na daljavo, so nastali zelo prikupni izdelki, nekaj jih objavljamo na spletni strani.

 

 

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Obvestilo za STARŠE OTROK VRTCA

Spoštovani starši!

 S torkom, 26. 1. 2021, se tudi v naši regiji odpirajo vrtci, kar pomeni, da od torka naprej potrdila delodajalcev ne bodo več zahtevana.

Ponovno odprtje vrtcev zahteva kar nekaj tehtnih premislekov zdravstvene in pedagoške stroke, saj nevarnost za okužbe še vedno obstaja. Kljub odprtju vrtcev želimo ohraniti zdravje otrok, zaposlenih in staršev.

Vaši vzgojitelji bodo opravljali tedensko poizvedbo o vključenih otrocih. Na osnovi zbranih podatkov bomo lahko organizirali delo, ki bo v skladu z določili  MIZŠ in NIJZ. Naprošamo vas, da vzgojiteljem na SMS sporočila ali e-mail sporočila odgovarjate, tudi če otroka še ne boste vključili v vrtec.

V vrtec pripeljete le zdrave otroke, ki niso bili v stiku z obolelimi osebami ali nimajo kakšnih drugih bolezenskih znakov okužb dihal ali prebavil. Pred vstopom otroka v vrtec boste tako kot jeseni morali podpisati Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec. Izjava je v prilogi tega sporočila.

V prilogi dodajamo še sklep RSK za pediatrijo, kjer so opredeljene zdravstvene omejitve za otroke glede obiskovanja vrtcev in Higienska priporočila NIJZ za vrtce, katerim bomo poskušali slediti v največji možni meri.

Prizadevali si bomo,  da bomo s skupnimi močmi, s strpnostjo in odgovornim ravnanjem  vsem vključenim otrokom omogočili varno in prijetno bivanje.

PRILOGE:

Lep pozdrav!

Kolektiv vrtca OŠ Sveta Ana

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)

UČENCI 1., 2. in 3. razreda se v torek, 26. 1. 2021 vračajo v šolo!

SPOŠTOVANI STARŠI!

Dočakali smo trenutek, ko bomo lahko zopet pričeli izvajati pouk v živo, res pa samo za učence 1., 2. in 3. razreda in upajmo, čimprej tudi za ostale. Učenci naj v šolo prinesejo vse potrebščine, ki so jih pred zaprtjem šol odnesli domov (zvezke, delovne zvezke in ostalo – morebiti izposojene računalnike). Kljub temu, da bo pouk v živo, ga bomo izvajali po določenih organizacijskih določilih, v t. i. “Mehurčkih”. Prosimo vas, da nam pri tem pomagate tako, da bomo zagotovili ukrepe za zmanjševanje širjenja COVID – 19, da upoštevate vsa navodila, ki so na vhodnih vratih tako centralne kot tudi podružnične šole. Predvsem vas prosimo, da ob predaji otrok ne vstopate v zgradbo. Za vsak morebitni nujen obisk se najprej po telefonu najavite in dogovorite termin, v šolo pa vstopate izključno z masko, si razkužite roke in vzdržujete razdaljo. Starši učencev 1. razreda boste pripeljali učence v šolo z lastnim prevozom, saj zaenkrat še starejši bratci in sestrice ostajajo doma. Ostali pa bodo počakali na postajah takole:

 1. vožnja šolskega busa bo pričela ob 6.30 in sicer v smeri: Kerec, Lorber, Potočnik, Pirnat, Krajnc, Breznik, Grabe, šola (ta vožnja bo trajala približno 35 minut),
 2. vožnja šolskega busa bo pričela ob 7.05 in sicer v smeri: Pavlas, Lekežič, Kapl, Methans, Bauman, Hazl, Bolšec, Perko, šola (ta vožnja bo trajala približno 45 minut)

Vožnje so prirejene in potekajo tako kot v običajnih razmerah. Otroci morajo na avtobusu nositi maske in se razkužujejo. Domov bo prva vožnja pričela ob 13.00 uri in druga vožnja ob 13.35, tako lahko torej predvidite povratek vašega otroka. Na razpolago bo zjutraj tudi jutranje varstvo za učence 1. razreda, ločeno za a in b oddelek, popoldne od 12.50 dalje pa tudi podaljšano bivanje (o načinu prevzema otrok boste obveščeni na vhodnih vratih). Seveda bodo učenci po želji in kot ste jih prijavili, imeli v šoli tudi zajtrk, malico in kosilo.

VESELIMO SE POVRATKA UČENCEV, SAJ BO ŠOLA SPET ZAŽIVELA Z VSAKDANJIM DELOVNIM ŽIVŽAVOM, KI SE GA TUDI MI UČITELJI NESTRPNO VESELIMO. A DA BI ŽIVŽAV OSTAL DO KONCA ŠOLSKEGA LETA, BODIMO STRPNI IN ODGOVORNI, PREDVSEM PA OSTANIMO ZDRAVI ŠE NAPREJ. ČE IMAJO OTROCI KAKRŠNEKOLI ZNAKE BOLEZNI COVID – 19 (temperatura, kašelj, nahod), JIH PELJITE K ZDRAVNIKU OZ. NAJ RAJE OSTANEJO DOMA.

RAVNATELJ

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)

Windows 10 Education za učence

Vsem učencem naše šole smo omogočili možnost, da nadgradijo operacijski sistem Windows, ki ga uporabljajo na domači napravi. Vsak učenec je upravičen do 1 licence Windows 10 Education Upgrade.

 • Licenca Windows 10 Education Upgrade je nadgradna licenca, pogoj za namestitev je predhodno nameščena ena od licenčnih verzij operacijskega sistema Windows (XP, 7, 8, 8.1),
 • za učence Osnovne šole Sveta Ana je prevzem licence omogočen preko spletne strani https://sveta-ana.onthehub.com/,
 • za prevzem namestitvene datoteke potrebujete svoje AAI uporabniško ime in geslo. Navodila za delo z AAI računom najdete tukaj: http://sveta-ana.si/aai-gesla/

Več informacij, kako prevzeti licenco, prenesti in namestiti Windows 10 Education pa najdete TUKAJ.

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)

Vabilo na roditeljski sestanek staršev šole in vrtca

V četrtek, 21. 1. 2021, bo ob 17. uri potekal roditeljski sestanek na spletnem kanalu Zoom.

Tema predavanja je Pravilna izbira vrednot za vzgojo otroka, ki bo vezana tudi na aktualno problematiko.

Predavatelj bo g. Goran Škobalj iz Društva za boljši svet.

Nekaj minut pred 17. uro pritisnite na povezavo:

arnes-si.zoom.us/j/93634599141?pwd=N1dTaUJwVDU0TlpMaGFSSDQrZnFpZz09

Meeting ID: 936 3459 9141
Passcode: 212835

Vabljeni!

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)
(Skupno 42.391 obiskov, današnjih obiskov 11)
DOSTOPNOST