(02) 729 58 70 info@sveta-ana.org
Select Page

Ponovno odprtje vrtcev in šol – 12. 4. 2021

Spoštovani starši!

Verjetno ni več novica, da se s ponedeljkom (12. 4. 2021) vsi otroci vračajo v vrtec, učenci od 1. do 9. razreda pa v šolske klopi. Veljala bodo enaka zaščitna pravila, kot pred zadnjim zaprtjem. Prosimo, da jih dosledno upoštevate in s tem pripomorete k uspešnemu zaključku šolskega leta, saj se lahko ob drastičnem poslabšanju epidemiološke slike ukrepi ponovno zaostrijo, tega pa si verjetno več ne želi nihče od nas. Bodimo torej še naprej strpni in odgovorni. Starše vrtca prosimo, da otroke vzgojiteljem predajo zgolj z masko in upoštevanjem ostalih ukrepov (razkuževanje, razdalja), starše šolskih otrok pa prosimo, da v šolski prostor ne vstopajo pri predaji oz. prevzemanju otrok. Vstop v šolo je dovoljen le izjemoma in le po predhodni najavi po navodilih na vhodnih vratih. Za delo in življenje v zgradbah bodo poskrbeli strokovni delavci. Prosimo za razumevanje.

Ravnatelj

POUK NA DALJAVO – PONOVNO (1. 4. – 9. 4. 2021)

SPOŠTOVANI STARŠI!

Od vključno četrtka (1. 4. 2021) do vključno petka (9. 4. 2021) bo za vse učence ponovno vzpostavljen pouk na daljavo. Za otroke vrtca in učence 1. vzgojno izobraževalnega obdobja (1. – 3. razred) pa bo omogočeno le nujno varstvo za starše, ki bodo šoli oz. vrtcu dostavili potrdilo delodajalca o nujnem delu oz., da ni mogoče vzpostaviti dela na daljavo za delavce v t. i. “kritični infrastrukturi”. O vsem vas bodo za natančnejša navodila kontaktirale vzgojiteljice in učiteljice. Vsi tisti učenci, ki imajo v celoti subvencioniran topli obrok (kosilo), ga lahko prejemate tudi v času pouka na daljavo z lastnim prevzemov v šolski kuhinji med 12.00 – 13.00 uri pri vhodu v kuhinjo ob spoštovanju ukrepov, vendar je potrebno oddati prijavo pri razredniku najkasneje do 31. 3. 2021 do 10.00 ure.

(OSTANITE ZDRAVI IN OSTANITE ODGOVORNI).

Ravnatelj

V PONEDELJEK, 22. 2. 2021 – VSI V ŠOLO

Spoštovani starši, dragi učenci!

V ponedeljek, 22. 2. 2021 se ponovno srečamo po dolgem času vsi v šoli. Res, da nekoliko drugače in v skladu z določenimi prilagoditvami pa vendar, vsi skupaj. Da bo začetek lažji, je predvsem potrebno upoštevati naslednje:

  • starši naj vas predajo in prevzamejo z masko in brez vstopanja v šolo,
  • v šolo pridete samo zdravi,
  • še vedno velja pravilo: razdalja, razkuževanje, maska,
  • če je le možno, naj čim več otrok (tudi vozačev) pripeljejo starši s svojim prevozom ali kako drugače,
  • pri nekaterih oblikah dela bo potrebna maska, torej je maska obvezna za vse učence (jutranje varstvo, OPB, obvezni in neobvezni izbirni predmeti, varstvo vozačev ipd.)
  • v šoli upoštevajte navodila učiteljev.

Prevozi potekajo po ustaljenem voznem redu za vse učence kot pred pandemijo, če je le možno, pripeljite otroke s svojim prevozom, da omogočimo razdaljo tudi na avtobusih. V kolikor lahko učenci 4. in 5. razredov izpustijo oddelek podaljšanega bivanja takoj po kosilu, bo to še dodatno doprineslo k lažji organizaciji dela.

Veselimo se ponovnega pouka brez učenja na daljavo, da pa bo tako ostalo do konca šolskega leta, je odvisno od nas samih. Torej ostanimo zdravi in ostanimo odgovorni.

RAVNATELJ

NAJPREJ POČITNICE, NATO ZNOVA V ŠOLO – VSI

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred vami so zimske počitnice, ko vam ne bo treba delati za šolo več na daljavo, torej si jih privoščite skupaj z vašimi starši. Toda previdno, virus je še zmeraj med nami. Spoštovanje ukrepov zagotovo ne bo odveč, predvsem tistih, ki govorijo o razdalji, razkuževanju in nošenju maske. Od ponedeljka, 15. februarja, vam želim obilico sprostitvenih aktivnosti vse tja do nedelje, 21. februarja. Potem bo šlo spet (upam) vse po starem. Tega se veselimo vsi, zato ostanimo zdravi in ostanimo odgovorni. O vrnitvi v šolske klopi vas bomo še dodatno opremili z informacijami. Veselo na počitnice.

RAVNATELJ

Pouk za 1. VIO že v ponedeljek, 1. 2. 2021

SPOŠTOVANI STARŠI!

Ne glede na zmedo, ki jo povzročajo na MIZŠ vas obveščam, da bomo s poukom za učence od 1. – 3. razreda pričeli že v ponedeljek, 1. 2. 2021. O tem vas bodo obvestile tudi razredničarke po ustaljenih povezavah. Vse dejavnosti (vključno s prevozi in prehrano) potekajo enako kot doslej. Prosimo za razumevanje, saj ste bili dan ali dva prej obveščeni z drugačnimi navodili. Glede na to, da smo želeli čim prejšnji povratek v šolo, menim, da je novica za vas in za nas dobrodošla.

OSTANITE ZDRAVI in OSTANITE ODGOVORNI!

RAVNATELJ

UČENCI 1., 2. in 3. razreda se v torek, 26. 1. 2021 vračajo v šolo!

SPOŠTOVANI STARŠI!

Dočakali smo trenutek, ko bomo lahko zopet pričeli izvajati pouk v živo, res pa samo za učence 1., 2. in 3. razreda in upajmo, čimprej tudi za ostale. Učenci naj v šolo prinesejo vse potrebščine, ki so jih pred zaprtjem šol odnesli domov (zvezke, delovne zvezke in ostalo – morebiti izposojene računalnike). Kljub temu, da bo pouk v živo, ga bomo izvajali po določenih organizacijskih določilih, v t. i. “Mehurčkih”. Prosimo vas, da nam pri tem pomagate tako, da bomo zagotovili ukrepe za zmanjševanje širjenja COVID – 19, da upoštevate vsa navodila, ki so na vhodnih vratih tako centralne kot tudi podružnične šole. Predvsem vas prosimo, da ob predaji otrok ne vstopate v zgradbo. Za vsak morebitni nujen obisk se najprej po telefonu najavite in dogovorite termin, v šolo pa vstopate izključno z masko, si razkužite roke in vzdržujete razdaljo. Starši učencev 1. razreda boste pripeljali učence v šolo z lastnim prevozom, saj zaenkrat še starejši bratci in sestrice ostajajo doma. Ostali pa bodo počakali na postajah takole:

  1. vožnja šolskega busa bo pričela ob 6.30 in sicer v smeri: Kerec, Lorber, Potočnik, Pirnat, Krajnc, Breznik, Grabe, šola (ta vožnja bo trajala približno 35 minut),
  2. vožnja šolskega busa bo pričela ob 7.05 in sicer v smeri: Pavlas, Lekežič, Kapl, Methans, Bauman, Hazl, Bolšec, Perko, šola (ta vožnja bo trajala približno 45 minut)

Vožnje so prirejene in potekajo tako kot v običajnih razmerah. Otroci morajo na avtobusu nositi maske in se razkužujejo. Domov bo prva vožnja pričela ob 13.00 uri in druga vožnja ob 13.35, tako lahko torej predvidite povratek vašega otroka. Na razpolago bo zjutraj tudi jutranje varstvo za učence 1. razreda, ločeno za a in b oddelek, popoldne od 12.50 dalje pa tudi podaljšano bivanje (o načinu prevzema otrok boste obveščeni na vhodnih vratih). Seveda bodo učenci po želji in kot ste jih prijavili, imeli v šoli tudi zajtrk, malico in kosilo.

VESELIMO SE POVRATKA UČENCEV, SAJ BO ŠOLA SPET ZAŽIVELA Z VSAKDANJIM DELOVNIM ŽIVŽAVOM, KI SE GA TUDI MI UČITELJI NESTRPNO VESELIMO. A DA BI ŽIVŽAV OSTAL DO KONCA ŠOLSKEGA LETA, BODIMO STRPNI IN ODGOVORNI, PREDVSEM PA OSTANIMO ZDRAVI ŠE NAPREJ. ČE IMAJO OTROCI KAKRŠNEKOLI ZNAKE BOLEZNI COVID – 19 (temperatura, kašelj, nahod), JIH PELJITE K ZDRAVNIKU OZ. NAJ RAJE OSTANEJO DOMA.

RAVNATELJ

Pouk na daljavo in pravica do zasebnosti

OBVESTILO!
Snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in snemanje izvajanja pouka na daljavo, ob odsotnosti zakonskega temelja, ni dopustna in je (za zakonito obdelavo osebnega podatka) potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov. Pravica do varstva osebnih podatkov temelji na možnosti posameznika, da sam odloča, komu in za katere namene bo prepustil določene svoje osebne podatke. V primeru snemanja izvajanja pouka na daljavo, roditeljskih sestankov in podobno, morajo biti udeleženi posamezniki o morebitnem snemanju predhodno obveščeni oz. seznanjeni, predvsem pa morajo biti obveščeni o tem, kdo bo upravljavec takšnih posnetkov, za katere namene se bodo posnetki uporabljali, koliko časa se bodo shranjevali, kdo bo eventualni uporabnik teh posnetkov ipd.

Več o tem lahko preberete na povezavi Obvestilo DPO zavodom – 11.11.2020

RAVNATELJ

Pouk na daljavo – možnost prevzema toplega obroka na OŠ Sveta Ana

Spoštovani starši, učenci OŠ Sveta Ana in dijaki iz občine Sveta Ana!

V času, ko poteka za vse pouk na daljavo, je možno na OŠ Sveta Ana prevzeti topli obrok za učence in dijake. Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih v družini povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 eur (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni obrok pripada tudi bivajočim v rejniški družini. Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo (za učence OŠ Sveta Ana na tel. 02-7295870, dijaki na svojo srednjo šolo). Prevzem obroka glede na prijave, ki naj bodo en dan pred prevzemom do 8.00 ure zjutraj bo možen med 11.30 – 12.30 uro od vključno torka, 10. 11. 2020 dalje. Obrok prevzamete s čisto posodo ob upoštevanju ukrepov za zajezitev COVID – 19 pri vhodu v kuhinjo (vhod ob tovornem dvigalu). Vstop v šolo ni dovoljen.

Poziv je objavljen tudi na spletni strani občine Sveta Ana ( http://www.sv-ana.si/za-obcane/koronavirus ).

Sredstva za prevzem obroka so zagotovljena iz državnega proračuna.

RAVNATELJ

Nujno varstvo otrok v vrtcu od ponedeljka (6. 11. 2020) dalje

Glede na epidemiološko sliko v državi bodo vrtci tudi po jesenskih podaljšanih počitnicah odprti le za nujne primere. Zaradi lažje organizacije dela za nas in za vas, so vas naše vzgojiteljice pozvale, da najavite nujno varstvo otroka tudi od ponedeljka (6. 11. 2020) dalje. Do nadaljnjega bo odprta le enota vrtca Sveta Ana. O vseh podrobnostih boste sproti obveščeni, pri tem pa še naprej upoštevajte, da bo potrebno vzgojiteljici posredovati potrdilo delodajalca, ki izkazuje potrebo po nujnem dostopu vrtca. Istočasno vam bo vzgojiteljica dala v podpis izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami. Prosimo za razumevanje in bodimo odgovorni še naprej.

RAVNATELJ

Spoštovani starši otrok v vrtcu

Kot veste, je vlada odredila zaprtje vrtcev z nekaj izjemami z namenom zajezitve širjenja virusa COVID – 19. G. župan občine Sveta Ana je s sklepom dovolil odprtje vrtca za izjemne primere, ko starši opravljajo nujne službe za delovanje družbe in države. Vse tiste, ki boste v vrtec pripeljali otroka prosimo, da vzgojiteljici posredujete potrdilo delodajalca, ki izkazuje potrebo po nujnem dostopu vrtca. Istočasno vam bo vzgojiteljica dala v podpis izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami. Prosimo za razumevanje in bodimo odgovorni še naprej.

RAVNATELJ

OBVESTILO

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je od danes, 19. 10. 2020, razglašena epidemija. Ob vseh že veljavnih ukrepih je obvezna uporaba maske na prostem tudi za otroke od 6 let naprej, kar pomeni tudi na hodnikih, uporabi sanitarij, čakanju na šolski bus in pri dejavnostih na prostem. Velja za učence in zaposlene v šoli in vrtcu. Prosimo za razumevanje.

Ravnatelj

Pouk na daljavo – 6., 7. 8. in 9 razred

SPOŠTOVANI STARŠI!

Od ponedeljka, 19. 10. 2020 bo za učence 6. – 9. razreda pouk potekal na daljavo. Ostali učenci od 1. – 5. razreda pa bodo v šolo prihajali po ustaljenem urniku. Spremenijo se šolske vožnje in sicer:

Šolski bus, ki ga vozi g. Srečko bo zjutraj družil 1. in 2. vožnjo (Froleh in Zg. Ščavnica-Grabe-Trate) s pričetkom ob 6.45, naslednja vožnja (Ročica-Žice-Kremberk) pa ob 7.30 uri.

Tajhman bus ni spremembe. Iz šole bodo vožnje pričele mnogo prej in sicer že ob 13.45 uri. Za prevoz učencev 1. razreda, ki so jih spremljali starejši učenci na avtobus, poskrbijo starši oz. zakoniti zastopniki.

Vsa navodila za delo na daljavo so učenci dobili s strani učiteljev v šoli. Upam, da bo potekalo vse v najlepšem redu, predvsem pa bodimo strpni, učence pri delu na daljavo predvsem spodbujajte in jim, če je le mogoče, tudi pomagajte. Za kakršnakoli vprašanja lahko kadarkoli pokličete tudi v šolo.

Ravnatelj

Šola v naravi – 3. c in 4. c ter 4. a

Spoštovani starši!

Učenci 3. in 4. c razreda podružnice Lokavec ter učenci 4. a centralne šole so danes, 5. 10. 2020 prispeli v plavalno šolo v naravi in že izvajajo aktivnosti po programu. Spremljajte njihove podvige na spletu OŠ Sveta Ana.

Ravnatelj

DOSTOPNOST